MS Office Computer Skills
1 Hlas | 225 Náštevy | Váš hlas [?]
Photoshop Computer Skills
1 Hlas | 114 Náštevy | Váš hlas [?]
Web Development Computer Skills
0 Hlasov | 7 Náštevy | Váš hlas [?]
Web Development Computer Skills
0 Hlasov | 9 Náštevy | Váš hlas [?]
CorelDraw Computer Skills
1 Hlas | 16 Náštevy | Váš hlas [?]